Kontakt
ul. Gdańska 139, 85-022 Bydgoszcz
Tel. 52/ 376 04 40, 376 04 41
Fax. 52/ 376 03 30
Zespół ubezpieczeń finasowych

Iwona Frydryszek Dyrektor BiuraIwona Frydryszek Dyrektor Biura
tel. 602 233 941
if@pwskonstanta.com.pl
Anna Kozik BrokerAnna Kozik Broker
tel. 668 322 513
ako@pwskonstanta.com.pl
Agnieszka Malendowicz BrokerAgnieszka Malendowicz Broker
tel. 791 235 222
af@pwskonstanta.com.pl
Paweł Murawski SpecjalistaPaweł Murawski Specjalista
tel. 784 939 750
pm@pwskonstanta.com.pl
Julita Warszawska AsystentJulita Warszawska Asystent
tel. 660 735 940
jw.@pwskonstanta.com.pl
Logowanie:


Aktualności

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE – PROJEKT CZYSTA GMINA

Na rynku ubezpieczeniowym pojawił się ciekawy i głośny aktualnie temat związany z branżą gdzie w chwili obecnej istnieje duże zapotrzebowanie na gwarancje. Chodzi o wywóz nieczystości z terenów gminnych. Dla wielu z Państwa jest to temat doskonale znany, ale być może znajdzie się jeszcze ktoś kto będzie upatrywał w tym zagadnieniu możliwość swojego działania.

Otóż, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, natomiast ostateczny termin uruchomienia nowego systemu ustalono na 30 czerwca 2013 roku.

Wdrożenie ustawy przebiega etapowo, począwszy od stycznia 2012 roku, gminy zobowiązane są do wprowadzania poszczególnych elementów, składających się na nowy system gospodarowania odpadami.

Przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów obejmuje szereg działań prawnych oraz organizacyjnych, które muszą zostać wykonane w określonych ustawowo terminach. Na poniższej grafice przedstawiono kluczowe elementy, składające się na wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Wiele gmin ogłasza aktualnie przetargi na wyłonienie usługodawców oraz podpisuje kontrakty na wykonanie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w danej gminie.  Przetargi podlegają Prawu Zamówień Publicznych.

Kontrakty realizowane będą w różnych okresach (od 01.07.2013 przez kolejne 1,5 roku lub 2 lata). Gwarancją obejmowany jest cały okres realizacji kontraktu (gwarancja należytego wykonania kontraktu).

 

więcej »
archwium

Wyroki KIO

Wyroki KIO w sprawie gwarancji

WYROKI KIO W SPRAWIE GWARANCJI

więcej »
zobacz więcej